divendres, 24 de febrer de 2012

MultieleQtriQOna


MultieleQtriQOna
El primer Saló (en el sud de Europa)  de la Mobilitat + Sana , L@ eleQtriQa , 


Amb la Complicitat  la Participació dels diversos "operadors"  "la industria" de la bici, els cotxets per la gent gran , les motos i els autos
les furgos i els camionseleQtriQOna


eQ Valles Oriental


Totes les persones que hi viuen , treballen i visiten els municipis del Valles Oriental cerquen catets per fer la hipotenusa + gran, encara 

X Per
U Una
M Millor 
A Actitud
Noves Ocupacions que faciliten la fertilització de noves fonts de ingres